50 kV station

Woonrijp maken van het 50kV station

Het volledig realiseren van het woonrijp maken van het 50 kV station te Middelharnis

Aanleggen van riolering
Ontgraven van cunetten
Leveren en aanbrengen van wegfundering
Aanleggen van bestrating van kartelkeien
Aanbrengen van een tijdelijk grond depot
Gehele terrein profileren en inzaaien met graszaad