Bouwrijp maken Everdinapolder

Bouwrijp maken Everdinapolder

in opdracht van Estate Invest.

Aanbrengen betonriool vuil en schoonwater.
Aanbrengen bouwstraat.
Ontgraven waterpartij en aanbrengen beschoeiing.