Bouwrijp maken Everdinapolder 2

Bouwrijp maken Everdinapolder II
Het bouwrijp maken van de Everdinapolder 2

Ontgraven cunetten.
Aanleggen riolering.
Aanbrengen bouwstraat.
Grond ontgraven ten behoeve van watergangen.
Realiseren van uitstroomvoorzieningen waterwerken.