Grond

IMG-20200710-WA0045

grond

Nelisse beschikt over alle expertise en het benodigde materieel die er komt kijken bij een efficiënte en vakkundige uitvoering van grondverzet-werkzaamheden. 

Het moderne machinepark is berekend voor de meest uiteenlopende taken in dit werk; of het nu alleen gaat om graafwerkzaamheden, of wanneer de grond of andere bodem- of bouwstoffen getransporteerd en eventueel verwerkt moet worden. 

Het personeel en materieel is altijd snel en flexibel inzetbaar, voor alle soorten grondverzet. Een groot en modern machinepark en transport en onderhoud in eigen beheer, staan er borg voor dat uw werkzaamheden altijd doorgang kunnen vinden en geheel naar tevredenheid worden uitgevoerd.

Maatwerk

Voor maatwerk zijn de wensen van onze opdrachtgevers altijd het uitgangspunt. Of het nu gaat om het aannemen van complete projecten of het uitvoeren van werken op regiebasis (op basis van bijvoorbeeld uur- of dagtarieven). U kunt ons in dit verband onder meer inschakelen voor:

  • Aanleg van opritten, parkeerplaatsen en erfverhardingen
  • Ontgraven en aanvullen van bouwputten, stallen, tuinen, vijvers en zwembaden
  • Graven van funderingen
  • Uitvoeren van grondverbetering
  •  Aanleg van grondlichamen
  • Bouwklaar maken van (bouw)percelen
  • Omzetten en herinrichten van grond- en baggerdepots
  • Putten van zand
  • Transporteren van bodemproducten
  • Verhuur van divers transport- en grondverzetmaterieel (inclusief bediening)

Naast deze veel voorkomende werkzaamheden zijn speciale wensen uiteraard altijd bespreekbaar

Advisering en aanpak

Wij kunnen u adviseren over een effectieve aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met allerlei bepalende factoren als grondstructuur, ecologische en archeologische verplichtingen, wet- en regelgeving, maar ook belangrijke zaken als planning, budget en gebruiksdoelstelling.

Bijzonder materieel Nelisse gaat met haar dienstverlening een paar stapjes verder en kan in dit kuubs-verzet vaak door waar andere stoppen. Voor wanneer de omstandigheden hier om vragen, zijn wij in het bezit van een groot aantal rijplaten waarmee een platenbaan aangelegd kan worden in het terrein.

Doordat wij tevens eventueel benodigde materialen zoals granulaat, zand en teelaarde kunnen leveren en afvalstoffen zoals puin en overtollige grond kunnen afvoeren, zijn we in staat om uw werkzaamheden in zijn geheel uit te voeren. Wij verzorgen, afhankelijk van de wens, het gehele traject of enkele onderdelen ervan.

Op zoek naar een betrouwbare partner?

De veelzijdigheid van Nelisse agro grond en infra biedt voor u interessante meerwaarde.