Grond zeven met een mobiele zeefinstallatie

Grond zeven met een mobiele zeefinstallatie

grond ontdoen van puin en afval

Zeven van de grondbult.
Verwijderen van puin en afval.
Schone grond klaar voor hergebruik.