Woonrijp maken Molenpolder

Woonrijp maken Molenpolder

Het volledig realiseren van het woonrijp maken van de Molenpolder te Oude-Tonge.

Aanbrengen van asfalt
Aanleggen van riolering
Aanbrengen trottoir- en straatkolken
Aanleggen van voetpaden en bestrating.
Ontgraven en realiseren van een WADI