Realisatie Greenpoint Holland Zeeland te Oude Tonge

Realisatie Greenpoint Holland Zeeland te Oude Tonge

in onderaanneming van ZVS.

Aanleveren en verwerken in voorbelasting 12000 m³ ophoogzand.
Aanbrengen Waco duikers.
Aanleveren en verwerken terreinverharding 5000 ton menggranulaat.
Ingraven ondergrondse tanks.